pasang iklan Agen Bola | Bola Online 10/4/2014 Agen Bola Terpercaya www.warungpoker.com

www.rgotogel.com
Agen Bola Terpercaya AGEN BOLA TERPERCAYA Agen Bola Terpercaya Agen Bola Terpercaya  Agen Judi Online - Agen Bola Online - Taruhan Bola - Agen Sbobet - Agen ibcbet masterpoker88.com judi poker resmi Online Terpercaya di Indonesia Agen Bola
pasang iklan Website Sporting dan Games Terpercaya Permainan Poker Online Indonesia Judi Online Agen Bola Terpercaya Agen Bola Terpercaya Agen Bola Terpercaya Agen Bola Terpercaya Agen Bola Terpercaya Agen Bola Terpercaya Agen Bola Terpercaya AGEN BOLA TERPERCAYA AGEN BOLA TERPERCAYA Agen poker Terpercaya 10/4/2014 Agen Bola Terpercaya IBC, SBO, 338A, 1scasino, sgtoto-softpuma Agen Bola Terlengkap IBC, SBO, 338A, 1scasino, sgtoto-softpuma Agen Bola Terbaik IBC, SBO, 338A, 1scasino, sgtoto-softpuma Agen Bola Terpercaya Agen Bola Terpercaya
Home » cerita dewasa hot, Cerita Dewasa Terbaru » Cerita Sexs Ngentot | Ml Dengan cewek Bulepotan Sperma |Cerita Bohai

Cerita Sexs Ngentot | Ml Dengan cewek Bulepotan Sperma |Cerita Seru Jám sudáh menunjukkán pukul 2.00 siáng. Hári ini berlálu dengán sángát membosánkán. Meeting tentáng implementási softwáre másih sájá berlángsung sedári pági tádi. Si konsultán yáng sok pinter itu másih melákukán presentási tentáng feáture-feáture softwárenyá. Sudáh penát pikiránku mendengárnyá, sehinggá kádáng kálá áku berpikir..

http://diduniahot.blogspot.com/2013/05/foto-cewek-bugil-di-kolam-renang.html

Káláu sájá ini semuá cumá film, áku tinggál menekán tombol “fást forwárd” sájá biár cepát selesái. áku terpáksá ikut meeting ini kárená semuá boárd of mánágement dátáng, termásuk the big boss.., my dád.
Begitu seriusnyá meeting tersebut, hinggá mákán siángpun dilákukán di ruáng meeting dengán membeli nási koták. Shit! Becáuse háving lunch is my fávorite time in the office.. He.. He..
Jám 3.15 selesái jugáláh segálá mácám cobáán ini. áku bergegás kembáli ke ruángánku bersámá Liá, sekretárisku. Di lobby támpák resepsionis báru, Dián, tersenyum sámbil mengánggukkán kepálá tándá hormát. Kubálás senyumnyá sámbil memperhátikán Noni yáng duduk di sebeláh Dián. Resepsionis yáng sátu lági ini támpák jengáh dán purá-purá tidák melihátku. Memáng ákhir-ákhir ini diá támpák ketákután bilá bertemu, mungkin kárená sering áku pákái diá untuk memuáskán náfsu biráhiku.
Resepsionis báru Dián, ádáláh bekás pegáwái sálon lánggánánku. áku rekrut diá kárená memáng kántorku butuh resepsionis cádángán káláu-káláu Noni tidák másuk. Tetápi álásán utámá ádáláh kárená bentuk fisik terutámá buáh dádányá yáng ámát mengusik náfsu kelelákiánku.
Liá kembáli ke mejányá, sedángkán áku másuk ke ruángánku. Sesámpái di dálám, kuhempáskán tubuhku di kursi sámbil menghelá náfás pánjáng. Kubuká láptopku untuk browsing internet guná menghilángkán penát. áku buká situs “bárely legál teens” yáng menámpilkán áBG bule yáng cántik-cántik. Melihát gámbár-gámbár itu, tibá-tibá áku teringát pengálámánku beberápá táhun yáng lálu ketiká áku másih kuliáh di ámeriká.
*****
áku tinggál di sebuáh ápártemen di dáeráh ánáheim, Cáliforniá. ápártemenku ini terleták ták jáuh dári Disneylánd, sehinggá bányák turis yáng berkunjung ke dáeráh itu. áku mengámbil páscá sárjáná di sebuáh universitás yáng ták jáuh dári ápártemenku. Singkát kátá, lokási ápártemenku ini strátegis sekáli, kemáná-máná dekát.
Kádáng kálá di ákhir pekán, bilá tidák ádá ácárá láin, áku berkunjung ke rumáh sepupuku di Long Beách. Sepupuku ini, Lindá, berusiá jáuh lebih tuá dáriku, dán mempunyái ánák láki-láki remájá. Námányá Fránky, berumur 17 táhun, dán wáktu itu duduk di bángku SMá/high school.
Pádá suátu hári, áku mendápát undángán bbq dári Lindá, sepupuku itu. Kukebut Hondá Civic-ku menembus belántárá highwáy menuju Long Beách. Ták lámá, ákupun sámpái di rumáhnyá yáng mempunyái pekárángán cukup luás.
“Hi.. Bert, áyo másuk” Lindá menyápáku.
“Sombong nih udáh lámá nggák ke sini”
“Sedáng sibuk nih, bányák tugás” álásánku.
Memáng beberápá minggu ini áku menghábiskán ákhir minggu bersámá-sámá dengán temán-temánku.
“Hi.. Oom Robert” Fránky menyápáku.
“Gimáná notebook-nyá sudáh nggák pernáh ngádát lági khán?”
“Nggák Fránk.. Kámu memáng jágo” pujiku.
Fránky ini memáng terkenál pintár, dán hobby komputer. Notebook-ku yáng rusák bisá diá perbáiki, sedángkán sáát áku báwá ke toko tempát áku membeli, áku disáránkán untuk membeli yáng báru sájá. Wájáhnyá pun gánteng, hányá sájá diá ágák sedikit feminin. Berkácámátá, selálu berpákáián rápi, dengán rámbut kelimis disisir ke sámping, membuátnyá támpák smárt, sántun, dán.. ánák Mámi.
“Ini Oom, kenálin my speciál friend” kátányá.
ágák káget jugá áku melihát gádis áBG yáng muncul dári dálám. Diá gádis bule seusiá Fránky, dengán tubuh yáng tinggi semámpái dán rámbut piráng sebáhu.
“Hi.. I ám Kirsten” kátányá menyápáku.
“Hello.. I ám Robert. Nice to meet you” kátáku sámbil menátáp mátányá yáng berwárná biru.
“Hebát jugá kámu Fránk” kátáku menggodá. Diápun tertáwá senáng.
Kámi pun lálu ke hálámán belákáng, dimáná bbq diádákán. Beberápá támu teláh dátáng. Freddy, suámi Lindá támpák sedáng mempersiápkán perálátánnyá. ákupun kemudián berbincáng básá-bási dengánnyá.
Sepánjáng ácárá, kádáng áku lirik Kirsten, áBG bule itu. T-shirt wárná hijáu ketátnyá memperlihátkán tonjolán buáh dádányá yáng terbungkus BH. Kárená ukurán buáh dádányá yáng besár, sáát diá berjálán, buáh dádányá itupun bergoyáng-goyáng menggemáskán. Ditámbáh dengán celáná pendek jeáns yáng memperlihátkán páhányá yáng mulus menámbáh indáhnyá pemándángán sáát itu. Celáná jeáns yáng pendek itu kádáng memperlihátkán sebágián bongkáhán pántátnyá. Memáng sáát itu sedáng musim pánás, sehinggá mungkin wájár sájá berpákáián minim seperti itu.
“Bert, kitá máu mintá tolong nih. áku dán Freddy máu ke pestá penikáhán temánku di New York. Tolong yá kámu jágáin rumáh sámá si Fránky. Tolong áwásin diá supáyá nggák mácem-mácem” Lindá memintá bántuánku ketiká kámi teláh menyántáp mákán málám kámi.
“Yách OK deh.. ásál ádá oleh-olehnyá sájá” jáwábku.
“Beres deh..” sáhut Lindá sámbil tertáwá.
“Memáng perlu jugá nih pergántián suásáná untuk beberápá hári”, pikirku.
*****
“Fránk.. Oom pergi dulu ke kámpus. ádá tugás kelompok nih. Pulángnyá ágák málám, OK. Táke cáre, ánd beháve”
“Iyá Oom.. Jángán kuátir.” jáwábnyá sámbil memákán cereálnyá.
Sesámpái di kámpus, áku pun mulái menyelesáikán tugás bersámá kelompokku. Ternyátá cepát selesái jugá tugás tersebut. Seteláh mákán siáng di cáfetáriá, ákupun kembáli ke rumáh sepupuku.
Tibá di depán rumáh sepupuku itu, támpák sebuáh mobil láin sedáng párkir di hálámán rumáh. ákupun ták ámbil pusing dán másuk ke ruáng támu lewát pintu belákáng. Sáát duduk si sofá, tibá-tibá kudengár suárá-suárá mencurigákán dári dálám kámár Fránky. ákupun mengendáp-endáp menuju jendelá kámárnyá yáng terkuák sedikit. Di dálám kulihát Kirsten sedáng menciumi Fránky dengán bernáfsu.
“Come on open your mouth á little bit” kátányá sámbil kemudián terus menciumi Fránky yáng támpák kewáláhán.
“Here touch my breásts” Kirsten menárik tángán Fránky untuk kemudián diletákkánnyá di dádányá yáng terbungkus tánk top wárná pink.
áku terbeliák melihát pemándángán ini, dán tibá-tibá sájá ákálku berjálán. áku bergegás ke ruángánku untuk mengámbil videocám yáng kugunákán kemárin untuk merekám pestá bbq. Sáát áku kembáli mengintip ke kámár Fránky, támpák Kirsten mengángkát tánk topnyá sehinggá menámpákkán buáh dádányá yáng mulus dán ránum di depán wájáh Fránky.
“You máy kiss them.. Come on.. Suck my breásts” kátányá. Fránky másih támpák terdiám bengong sehinggá Kirstenpun támpák ták sábár dán menárik kepálányá menuju buáh dádányá.
“áhh.. Shit.. Yeáh.. Suck it.. Thát’s right.. áhh” erángnyá ketiká Fránky mulái menghisápi buáh dádányá yáng putih mulus berputing meráh mudá itu.
Kemáluánku memberonták di dálám celánáku, tápi tetáp áku berkonsentrási merekám semuá ádegán ini.
“Now it’s my turn. I wánt to suck your cock. I wánt to táste Indonesián cock” Kirsten berkátá seperti itu sámbil berlutut di depán Fránky. Dibukányá celáná Fránky sehinggá tinggál celáná dálámnyá sájá yáng másih tertinggál.
Kirsten mulái menjiláti kemáluán Fránky dári luár celáná dálámnyá, sámbil mátányá menátáp menggodá ke áráh Fránky.
“You like thát? Hmm.. You like thát? ” erángnyá menggodá.
“Ohh..” tibá-tibá Fránky mengejáng dán támpák cáirán ejákulásinyá membásáhi celáná dálámnyá.
“Shit.. Fránky.. You cáme álreády?” támpák Kirsten kecewá.
“You’ve never done this before huh?”
Fránkypun tertunduk lesu, sementárá Kirsten dengán sedikit kesál membenáhi pákáiánnyá dán kembáli bángkit berdiri. Sáát itu áku mengámbil keputusán untuk menerjáng másuk ke dálám. Pintu ternyátá tidák terkunci, dán mereká támpák káget melihát áku másuk membáwá video cámerá.
“Whát the hell áre you doing?!!” tányáku.
“Oh ánu Oom.. Nggák kok.. ánu..” Fránky támpák terbátá-bátá tidák bisá menjáwáb.
“It is not whát it looks like. Nothing háppened, sir..” Kirstenpun támpák ágák sedikit ketákután.
“Hey.. I got áll the proof here” sáhutku.
“I ám going to tell your Mom ánd your párents too, Kirsten”
“Pleáse don’t.. Sir” támpák Kirsten mulái pánik dán mencobá meráyuku ágár menyimpán ráhásiá ini. Sementárá Fránky támpák pucát pási sámbil mengenákán kembáli pákáiánnyá.
“Stáy here.. I wánt to tálk with both of you” kátáku sámbil keluár membáwá videocám meninggálkán mereká berduá. Kusimpán báik-báik báráng bukti ini.

Sekembálinyá ke ruángán itu, Fránky dán Kirsten támpák gelisáh duduk di tepi ránjáng. Persis seperti máling yáng tertángkáp di táyángán Buser SCTV He. He..
“You won’t tell ánybody, will you sir? ” tányá Kirsten berháráp.
“Well.. It depends. If you let me fuck you.. I won’t” jáwábku.
áku memáng horny sekáli melihát Kirsten sáát itu. Dengán rok mini dán tánk top-nyá, támpák kesegárán tubuh ránum áBG bule ini.
“Lho kok..” tányá Fránky káget.
“Iyá Fránk. Oom pengen ngerásáin pácármu ini. Ngerti!! Sekálián kámu bisá belájár gimáná leláki sejáti máke love. Biár nggák málu-máluin” jáwábku.
“You wánt to táste reál indonesián cock, don’t you? You little slut” kátáku sámbil meremás-remás rámbut piráng Kirsten.
ákupun lálu duduk di sámping gádis remájá bule ini di ránjáng. Kuremás-remás pundáknyá yáng mulus.
“Pindáh sáná.. Duduk di kursi!!” perintáhku pádá Fránky.
Kutárik wájáh cántik Kirsten, dán kukulum bibirnyá. Sementárá tángánku meremás-remás buáh dádányá dári bálik tánk topnyá. Pertámá káli diá ták memberikán reáksi, ákán tetápi seteláh beberápá lámá, diá mulái mengeráng nikmát.
“Hmm.. Hmm” erángnyá ketiká tángánku merogoh ke bálik tánktopnyá dán memilin puting buáh dádányá yáng teláh mengerás.
Kuángkát ke átás tánk topnyá sehinggá buáh dádányá yáng ták tertutup BH mencuát menántáng di depán wájáhku.
“You wánt me to suck your breást?” tányáku.
“Hmm.. Yeáh.. Pleáse sir..” jáwábnyá mendesáh.
“áhh.. Sstt.. Oh yeáh..” erángnyá lági ketiká buáh dádányá áku hisáp sámbil tángánku memáinkán puting buáh dádányá yáng láin.
“Ini námányá nipple, Fránk. Cewek biásányá suká káláu bágián ini dijilát dán dihisáp. Ngerti?” kátáku sámbil menunjukkán cárá menjilát dán menghisáp puting buáh dádá kekásih cántiknyá ini. Sementárá Kirsten mákin mengeráng ták káruán menerimá kenikmátán yáng diberikán mulutku di dádányá.
“Ok now it is your turn to suck my cock. You wánt it, right?” tányáku sámbil berdiri menghádápnyá yáng duduk di átás ránjáng.
“Come on open your present, you náughty girl!!” perintáhku lebih lánjut.
Tángán hálus Kirstenpun mulái membuká retsleting celánáku. Kárená ták sábár, ákupun membántunyá membuká celáná itu berikut celáná dálámnyá. Támpák kemáluánku sudáh berdiri tegák dengán gágáhnyá di depán wájáh cántik Kirsten.
“Is it big enough for you, Kirsten?” tányáku sámbil meremás-remás rámbut pirángnyá.
“Yes, sir.. Very big..” jáwábnyá sámbil tángánnyá mengelus-elus kemáluánku. Mátányá yáng biru indáh támpák sedáng mengágumi kemáluánku yáng besár.
“Whát áre you wáiting for? Come on suck my big Indonesián cock. Let your boyfriend wátch!!” perintáhku sámbil sedikit mendorong kepálányá ke áráh kemáluánku.
Kirstenpun mulái mengulum kemáluánku. Sesekáli dijilátinyá bátáng kemáluánku sámbil mátányá menátápku menggodá.
“You like it, huh?” tányáku sámbil meremás remás rámbutnyá gemás.
“Yes.. Very much, sir” kátányá sámbil tersenyum mánis.
Tángánnyá yáng hálus mengocok-ngocok kemáluánku. Dijilátinyá kepálá kemáluánku, dán kemudián dikulumnyá lági senjátá pámungkásku. Mulutnyá yáng berbibir tipis khás oráng bule támpák penuh disesáki kemáluánku. Kusibákkán rámbutnyá yáng játuh menutupi, sehinggá pipinyá yáng menonjol menghisápi kemáluánku támpák jelás tertámpáng di hádápán Fránky.
“Lihát Fránk.. Cewekmu suká bánget kontol Oom. Mákányá káláu punyá kontol yáng besár..” kátáku menggodá Fránky.
Di átás kursi, Fránky terdiám bengong melihát pácár bulenyá yáng cántik sedáng dengán láháp menghisápi kemáluánku. Támpák Fránky mulái terángsáng kárená diá mulái memegáng-megáng kemáluánnyá sendiri.
“OK.. It’s time to fuck you” kátáku sámbil melepás báju yáng kukenákán sehinggá áku sekáráng sudáh telánjáng bulát.
áku duduk di kursi di hádápán Fránky dán kumintá Kirsten untuk menghámpiriku. Kusuruh diá duduk dipángkuán membelákángiku. Kuciumi pundák Kirsten yáng másih mengenákán tánk topnyá, dán kurábá páhányá yáng putih menggáiráhkán itu. Sesámpái di celáná dálámnyá, kusibákkán celáná itu ke sámping sehinggá támpák váginányá yáng bersih ták berbulu, merekáh mengundáng. Kupermáinkán járiku di váginányá, dán kuusáp-usáp klitorisnyá. Tubuh Kirsten ágák sedikit melonják sámbil diá mengeráng-eráng kenikmátán.
“Yeááh.. Thát’s it.. Thát’s it” desáhnyá sámbil menggelinjáng.
“Ini námányá klitoris, Fránk. Ini dáeráh páling sensitif. Cátát itu!” kátáku. Fránky támpák másih mengusáp-usáp kemáluánnyá sendiri melihát kekásih bulenyá kukerjái.
“You wánt me to fuck you now?” tányáku pádá Kirsten yáng terus menerus mengeráng dán mendesáh.
“Pleáse.. Pleáse..” jáwábnyá.
“But your boyfriend is looking” kátáku lági.
“I don’t cáre. Pleáse fuck me, sir..” Kirsten menjáwáb sámbil merábá-rábá buáh dádányá sendiri. Tángánku másih mengusáp-usáp kemáluán gádis remájá cántik ini sementárá mulutku menciumi pundáknyá yáng bersih mulus.
Fránky tibá-tibá berdiri dári kursi dán menuju Kirsten. Tángánnyá mengusápi rámbut Kirsten sementárá tángánnyá yáng láin mulái membuká retsleting celáná yáng dikenákánnyá.
“Hey!! Máu ngápáin kámu? Nggák usáh ikut-ikut. Bálik duduk sáná. Kámu lihát sájá dulu!!” perintáhku. Dengán menurut Fránkypun kembáli duduk menátáp pácárnyá yáng sedáng ákán disetubuhi Oomnyá.
Kirsten mengáráhkán kemáluánku ke váginányá. Ketiká diá merendáhkán tubuhnyá, sedikit demi sedikit kemáluánku pun memásuki tubuhnyá.
“Hmm.. Oh my god.. Ohh..” erángnyá ketiká váginányá disesáki kemáluánku.
“You like thát?” tányáku.
Kirsten ták menjáwáb, ákán tetápi diá mulái menáik turunkán tubuhnyá di átás pángkuánku. Bádánnyá ágák áku condongkán ke belákáng hinggá áku dápát menciumi bibirnyá, tátkálá kemáluánku memompá váginá áBG bule cántik ini. Tángánku menárik tánktopnyá ke átás sehinggá buáh dádányá yáng beráyun-áyun menggemáskán dápát áku remás sepuás háti.
“Perhátikán báik-báik Fránky. Begini cárányá memuáskán pácármu!!” kátáku di selá-selá erángán Kirsten.
Seteláh beberápá lámá, áku turunkán tubuh Kirsten dári pángkuánku, dán kutárik diá menuju ránjáng. Kurebáhkán tubuhku di ránjáng dán Kirsten kemudián menáiki tubuhku.
“I wánt to ride your big dick. Is it Ok, sir?” tányányá.
“Yes.. Do it. Let your boyfriend wátch ánd leárn!” kátáku.
Kembáli váginá sempit Kirsten menjepit nikmát kemáluánku. Tubuh pádátnyá támpák náik turun menikmáti kelelákiánku, terkádáng digesek-gesekkánnyá pántátnyá máju mundur menámbáh sensási nikmát yáng áku rásákán.
“Oh my god.. So big.. Yes.. Yess.. Oh yess..” eráng Kirsten sámbil terus memompá kemáluánku.
Kulihát Fránky sekáráng sedáng mengocok kemáluánnyá sendiri. Mungkin sudáh tidák táhán diá melihát pácárnyá áku setubuhi.
“Ohh.. I ám cumming.. Yeáhh..” jerit Kirsten sámbil menjátuhkán tubuhnyá dipelukánku.
Támpák butirán keringát membásáhi keningnyá. Kuusáp rámbutnyá dán kuciumi wájáhnyá yáng cántik itu.
“OK I wánt to cum in your pretty fáce. Suck it ágáin” perintáhku.
Kirstenpun kemudián menciumi wájáhku, leherku kemudián menghisáp puting dádáku. Kemudián dengán gáyá menggodá, diá menjiláti perutku dán terus menuju ke báwáh. Ták lámá kembáli mulutnyá menghisápi kemáluánku dengán bernáfsu.
“Look át your boyfriend while you áre sucking my cock!!” perintáhku.
Kirsten pun menoleh ke kiri ke áráh Fránky sementárá kemáluánku másih menyesáki mulutnyá. Tángánnyá menyibákkán rámbutnyá sendiri, sehinggá pácárnyá dápát melihátnyá dengán jelás ketiká diá mengulum kemáluánku.
“Ehmm.. Ehmm..” erángnyá sámbil tángánnyá mengocok bágián báwáh bátáng kemáluánku yáng tidák muát másuk ke dálám mulutnyá.
áku memándáng Fránky sámbil mengelus-elus rámbut piráng pácárnyá yáng cántik ini. Támpák mákin cepát Fránky mengocok kemáluánnyá sendiri sámbil menátáp Kirsten yáng sedáng menghisápi kemáluánku.
“áhh” Ták lámá Fránkypun menjerit ketiká diá mengálámi orgásme. Sementárá Kirsten, pácárnyá, másih menikmáti kemáluánku dengán láháp.
“Oh shit.. I ám cumming..” jeritku.
Kirsten membuká mulutnyá ketiká cáirán ejákulásiku tersembur keluár mengenái wájáh dán mulutnyá.
*****
Mengenáng kejádián itu, terásá náfsu biráhiku timbul. Terlebih seteláh melihát gámbár di notebookku dimáná seoráng láki-láki sedáng dihisáp kemáluánnyá oleh seoráng wánitá, sementárá diá meláháp buáh dádá wánitá yáng láin dengán rákusnyá.
“Másih ádá wáktu untuk melákukán seperti itu”, pikirku seteláh melihát jám tángánku. Memáng sore itu áku ádá jánji untuk látihán driving dengán seoráng temán.
“Liá.. Tádi bápák sudáh puláng belum?” tányáku lewát telepon pádá sekretárisku.
“Sudáh Pák.. Sehábis meeting tádi lángsung puláng” jáwábnyá.
“Káláu gitu kámu kemári sebentár. áják Dián jugá”, perintáhku lebih lánjut. Memáng enák punyá káryáwáti cántik.

Sekembálinyá ke ruángán itu, Fránky dán Kirsten támpák gelisáh duduk di tepi ránjáng. Persis seperti máling yáng tertángkáp di táyángán Buser SCTV He. He..
“You won’t tell ánybody, will you sir? ” tányá Kirsten berháráp.
“Well.. It depends. If you let me fuck you.. I won’t” jáwábku.
áku memáng horny sekáli melihát Kirsten sáát itu. Dengán rok mini dán tánk top-nyá, támpák kesegárán tubuh ránum áBG bule ini.
“Lho kok..” tányá Fránky káget.
“Iyá Fránk. Oom pengen ngerásáin pácármu ini. Ngerti!! Sekálián kámu bisá belájár gimáná leláki sejáti máke love. Biár nggák málu-máluin” jáwábku.
“You wánt to táste reál indonesián cock, don’t you? You little slut” kátáku sámbil meremás-remás rámbut piráng Kirsten.
ákupun lálu duduk di sámping gádis remájá bule ini di ránjáng. Kuremás-remás pundáknyá yáng mulus.
“Pindáh sáná.. Duduk di kursi!!” perintáhku pádá Fránky.
Kutárik wájáh cántik Kirsten, dán kukulum bibirnyá. Sementárá tángánku meremás-remás buáh dádányá dári bálik tánk topnyá. Pertámá káli diá ták memberikán reáksi, ákán tetápi seteláh beberápá lámá, diá mulái mengeráng nikmát.
“Hmm.. Hmm” erángnyá ketiká tángánku merogoh ke bálik tánktopnyá dán memilin puting buáh dádányá yáng teláh mengerás.
Kuángkát ke átás tánk topnyá sehinggá buáh dádányá yáng ták tertutup BH mencuát menántáng di depán wájáhku.
“You wánt me to suck your breást?” tányáku.
“Hmm.. Yeáh.. Pleáse sir..” jáwábnyá mendesáh.
“áhh.. Sstt.. Oh yeáh..” erángnyá lági ketiká buáh dádányá áku hisáp sámbil tángánku memáinkán puting buáh dádányá yáng láin.
“Ini námányá nipple, Fránk. Cewek biásányá suká káláu bágián ini dijilát dán dihisáp. Ngerti?” kátáku sámbil menunjukkán cárá menjilát dán menghisáp puting buáh dádá kekásih cántiknyá ini. Sementárá Kirsten mákin mengeráng ták káruán menerimá kenikmátán yáng diberikán mulutku di dádányá.
“Ok now it is your turn to suck my cock. You wánt it, right?” tányáku sámbil berdiri menghádápnyá yáng duduk di átás ránjáng.
“Come on open your present, you náughty girl!!” perintáhku lebih lánjut.
Tángán hálus Kirstenpun mulái membuká retsleting celánáku. Kárená ták sábár, ákupun membántunyá membuká celáná itu berikut celáná dálámnyá. Támpák kemáluánku sudáh berdiri tegák dengán gágáhnyá di depán wájáh cántik Kirsten.
“Is it big enough for you, Kirsten?” tányáku sámbil meremás-remás rámbut pirángnyá.
“Yes, sir.. Very big..” jáwábnyá sámbil tángánnyá mengelus-elus kemáluánku. Mátányá yáng biru indáh támpák sedáng mengágumi kemáluánku yáng besár.
“Whát áre you wáiting for? Come on suck my big Indonesián cock. Let your boyfriend wátch!!” perintáhku sámbil sedikit mendorong kepálányá ke áráh kemáluánku.
Kirstenpun mulái mengulum kemáluánku. Sesekáli dijilátinyá bátáng kemáluánku sámbil mátányá menátápku menggodá.
“You like it, huh?” tányáku sámbil meremás remás rámbutnyá gemás.
“Yes.. Very much, sir” kátányá sámbil tersenyum mánis.
Tángánnyá yáng hálus mengocok-ngocok kemáluánku. Dijilátinyá kepálá kemáluánku, dán kemudián dikulumnyá lági senjátá pámungkásku. Mulutnyá yáng berbibir tipis khás oráng bule támpák penuh disesáki kemáluánku. Kusibákkán rámbutnyá yáng játuh menutupi, sehinggá pipinyá yáng menonjol menghisápi kemáluánku támpák jelás tertámpáng di hádápán Fránky.
“Lihát Fránk.. Cewekmu suká bánget kontol Oom. Mákányá káláu punyá kontol yáng besár..” kátáku menggodá Fránky.
Di átás kursi, Fránky terdiám bengong melihát pácár bulenyá yáng cántik sedáng dengán láháp menghisápi kemáluánku. Támpák Fránky mulái terángsáng kárená diá mulái memegáng-megáng kemáluánnyá sendiri.
“OK.. It’s time to fuck you” kátáku sámbil melepás báju yáng kukenákán sehinggá áku sekáráng sudáh telánjáng bulát.
áku duduk di kursi di hádápán Fránky dán kumintá Kirsten untuk menghámpiriku. Kusuruh diá duduk dipángkuán membelákángiku. Kuciumi pundák Kirsten yáng másih mengenákán tánk topnyá, dán kurábá páhányá yáng putih menggáiráhkán itu. Sesámpái di celáná dálámnyá, kusibákkán celáná itu ke sámping sehinggá támpák váginányá yáng bersih ták berbulu, merekáh mengundáng. Kupermáinkán járiku di váginányá, dán kuusáp-usáp klitorisnyá. Tubuh Kirsten ágák sedikit melonják sámbil diá mengeráng-eráng kenikmátán.
“Yeááh.. Thát’s it.. Thát’s it” desáhnyá sámbil menggelinjáng.
“Ini námányá klitoris, Fránk. Ini dáeráh páling sensitif. Cátát itu!” kátáku. Fránky támpák másih mengusáp-usáp kemáluánnyá sendiri melihát kekásih bulenyá kukerjái.
“You wánt me to fuck you now?” tányáku pádá Kirsten yáng terus menerus mengeráng dán mendesáh.
“Pleáse.. Pleáse..” jáwábnyá.
“But your boyfriend is looking” kátáku lági.
“I don’t cáre. Pleáse fuck me, sir..” Kirsten menjáwáb sámbil merábá-rábá buáh dádányá sendiri. Tángánku másih mengusáp-usáp kemáluán gádis remájá cántik ini sementárá mulutku menciumi pundáknyá yáng bersih mulus.
Fránky tibá-tibá berdiri dári kursi dán menuju Kirsten. Tángánnyá mengusápi rámbut Kirsten sementárá tángánnyá yáng láin mulái membuká retsleting celáná yáng dikenákánnyá.
“Hey!! Máu ngápáin kámu? Nggák usáh ikut-ikut. Bálik duduk sáná. Kámu lihát sájá dulu!!” perintáhku. Dengán menurut Fránkypun kembáli duduk menátáp pácárnyá yáng sedáng ákán disetubuhi Oomnyá.
Kirsten mengáráhkán kemáluánku ke váginányá. Ketiká diá merendáhkán tubuhnyá, sedikit demi sedikit kemáluánku pun memásuki tubuhnyá.
“Hmm.. Oh my god.. Ohh..” erángnyá ketiká váginányá disesáki kemáluánku.
“You like thát?” tányáku.
Kirsten ták menjáwáb, ákán tetápi diá mulái menáik turunkán tubuhnyá di átás pángkuánku. Bádánnyá ágák áku condongkán ke belákáng hinggá áku dápát menciumi bibirnyá, tátkálá kemáluánku memompá váginá áBG bule cántik ini. Tángánku menárik tánktopnyá ke átás sehinggá buáh dádányá yáng beráyun-áyun menggemáskán dápát áku remás sepuás háti.
“Perhátikán báik-báik Fránky. Begini cárányá memuáskán pácármu!!” kátáku di selá-selá erángán Kirsten.
Seteláh beberápá lámá, áku turunkán tubuh Kirsten dári pángkuánku, dán kutárik diá menuju ránjáng. Kurebáhkán tubuhku di ránjáng dán Kirsten kemudián menáiki tubuhku.
“I wánt to ride your big dick. Is it Ok, sir?” tányányá.
“Yes.. Do it. Let your boyfriend wátch ánd leárn!” kátáku.
Kembáli váginá sempit Kirsten menjepit nikmát kemáluánku. Tubuh pádátnyá támpák náik turun menikmáti kelelákiánku, terkádáng digesek-gesekkánnyá pántátnyá máju mundur menámbáh sensási nikmát yáng áku rásákán.
“Oh my god.. So big.. Yes.. Yess.. Oh yess..” eráng Kirsten sámbil terus memompá kemáluánku.
Kulihát Fránky sekáráng sedáng mengocok kemáluánnyá sendiri. Mungkin sudáh tidák táhán diá melihát pácárnyá áku setubuhi.
“Ohh.. I ám cumming.. Yeáhh..” jerit Kirsten sámbil menjátuhkán tubuhnyá dipelukánku.
Támpák butirán keringát membásáhi keningnyá. Kuusáp rámbutnyá dán kuciumi wájáhnyá yáng cántik itu.
“OK I wánt to cum in your pretty fáce. Suck it ágáin” perintáhku.
Kirstenpun kemudián menciumi wájáhku, leherku kemudián menghisáp puting dádáku. Kemudián dengán gáyá menggodá, diá menjiláti perutku dán terus menuju ke báwáh. Ták lámá kembáli mulutnyá menghisápi kemáluánku dengán bernáfsu.
“Look át your boyfriend while you áre sucking my cock!!” perintáhku.
Kirsten pun menoleh ke kiri ke áráh Fránky sementárá kemáluánku másih menyesáki mulutnyá. Tángánnyá menyibákkán rámbutnyá sendiri, sehinggá pácárnyá dápát melihátnyá dengán jelás ketiká diá mengulum kemáluánku.
“Ehmm.. Ehmm..” erángnyá sámbil tángánnyá mengocok bágián báwáh bátáng kemáluánku yáng tidák muát másuk ke dálám mulutnyá.
áku memándáng Fránky sámbil mengelus-elus rámbut piráng pácárnyá yáng cántik ini. Támpák mákin cepát Fránky mengocok kemáluánnyá sendiri sámbil menátáp Kirsten yáng sedáng menghisápi kemáluánku.
“áhh” Ták lámá Fránkypun menjerit ketiká diá mengálámi orgásme. Sementárá Kirsten, pácárnyá, másih menikmáti kemáluánku dengán láháp.
“Oh shit.. I ám cumming..” jeritku.
Kirsten membuká mulutnyá ketiká cáirán ejákulásiku tersembur keluár mengenái wájáh dán mulutnyá.
*****
Mengenáng kejádián itu, terásá náfsu biráhiku timbul. Terlebih seteláh melihát gámbár di notebookku dimáná seoráng láki-láki sedáng dihisáp kemáluánnyá oleh seoráng wánitá, sementárá diá meláháp buáh dádá wánitá yáng láin dengán rákusnyá.
“Másih ádá wáktu untuk melákukán seperti itu”, pikirku seteláh melihát jám tángánku. Memáng sore itu áku ádá jánji untuk látihán driving dengán seoráng temán.
“Liá.. Tádi bápák sudáh puláng belum?” tányáku lewát telepon pádá sekretárisku.
“Sudáh Pák.. Sehábis meeting tádi lángsung puláng” jáwábnyá.
“Káláu gitu kámu kemári sebentár. áják Dián jugá”, perintáhku lebih lánjut. Memáng enák punyá káryáwáti cántik.

Incoming search terms:

  • cewek cantik bugil
  • free download foto cewek cantik abg sma indonesia
  • www hootbaget
Kontes SEO Bolawin88.com Bandar Taruhan Agen Judi Bola Casino Poker Bolatangkas Dan Togel Online Terpercaya Share This Post To :
Lintas Berita | Facebook | Twitter | Digg | Technorati | Stumbleupon | Delicious | Reddit | Google

No comments yet... Be the first to leave a reply!


6 januari-66april pasang iklan poker online terpercaya Bandar Taruhan Judi Online Agen BOla Terpercaya

agen bola poker online

pemainan online

Agen Bola agen poker online indonesia 6 januari-66april Agen BOla Terpercaya